Öppna föredrag

Den 30 november klockan 14 kommer Birgitta Jakobsson Larsson att  hålla  föredraget:

Livskvalitet, strategier och stödets betydelse vid ALS. Erfarenheter från patienter och anhöriga

Läs mer om innehållet under fliken Föredrag

Föredraget hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Hela höstens program

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

På gång

AIMday funktionshinder 2018

Läs mer under fliken AIMday funktionshinder

Länkar

Inom Uppsala universitet

Forskargruppen om funktionhinder och habilitering vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sociologiska institutionen

Studenter med funktionshinder
 

Andra svenska universitet

Luleå tekniska universitet Design för välbefinnande "Design för välbefinnande är ett initiativ som ämnar öka välbefinnandet hos personer med nedsatt motorik- process- och kommunikationsfärdigheter genom att använda deras beskrivningar av behov i relation till hjälpmedel som startpunkt för produktutveckling"

Lunds universitet: HAREC - Centrum för handikapp och rehabiliteringsforskning 

Lunds tekniska högskola: CERTEC - Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning vid

Linköpings och Örebro universitet: Institutet för handikappvetenskap

KTH Tal, musik och hörsel

Svenskt nätverk för arbetslivsforskning och funktionshinder - SNOFA

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Andra svenska länkar

Diskrimineringsombudsmannen

Handikappförbunden HSO 

Handikapphistoriska föreningen

Hjälpmedelsinstitutet

SeSam - Se lärande organisationer i Samverkan

Socialvetenskap

Sociala Nätet

Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU

Statens medicinsk-etiska råd SMER

Stiftelsen ala

Svenska nätverket för handikappforskning

Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott SUH

Vårdalstiftelsen

Habiliteringens forskningscentrum i Örebrolän


Internationella länkar

Disability Europe

European disability Forum

Enabling Education Network

FN och människor med funktionshinder

IASSID

Independent Living Institute

Nordiskt klassifikationscenter

Nordiska nätverket för handikappforskning

Nordens välfärdscenter - handikappfrågor