Öppna föredrag

Den 12 september klockan 14 kommer Johan Lundin Kleberg,  hålla  föredraget:

Uppmärksamhet på ögon och ansikten - hur hänger det samman med autism och social ångest?

Läs mer om innehållet under fliken Föredrag

Föredraget hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Hela höstens program

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

En mötesdag för frågeställare och forskare!

En annorlunda mötesdag, arrangerades av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet, UU innovation och Regionförbundet Uppsala län den 27 november på BMC Uppsala. 

Temat för dagen var: Hur kan vi hjälpas åt att lyfta bort hindren i samhället? mera information om dagen finns på en egen hemsida  AIMday funktionshinder 27 november 2014

Inbjudan som skickades  till frågeställare finns här

Inbjudan som skickades till forskare finns här

Det fanns drygt 30 frågeställare och ungefär lika många forskare som medverkade under dagen. Sammanlagt 25 möten hölls då erfarenheter byttes, idéer kläcktes och nya kontakter skapades. Enligt utvärdringen upplevde de flesta dagen meningsfull.  Förhoppningsvis leder dagen till ny forskning som vi får presentera resultat ifrån senare!

    AIMday registrering    AIMday mingel    AIMday möte     AIMday paus      AIMday möte