Öppna föredrag

Den 22 mars klockan 14 håller Gunnel JaneslättBerit Höglund och Lydia Springer  föredraget:

Babysimulator – en väg till informerade val för ungdomar i gymnasiesärskolan?

Föredraget hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Mer om föredraget och vårens program under fliken Föredrag

Vårens program som pdf-fil finns här​

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

På gång

AIMday funktionshinder 2018, anmälan är öppen för frågeställare mellan den 1 december och 25 februari. läs mera om dagen här 

Läs mer under fliken AIMday funktionshinder

AIMday funktionshinder 2014

En mötesdag för frågeställare och forskare!

En annorlunda mötesdag, arrangerades av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet, UU innovation och Regionförbundet Uppsala län den 27 november på BMC Uppsala. 

Temat för dagen var: Hur kan vi hjälpas åt att lyfta bort hindren i samhället? mera information om dagen finns på en egen hemsida  AIMday funktionshinder 27 november 2014

Inbjudan som skickades  till frågeställare finns här

Inbjudan som skickades till forskare finns här

Det fanns drygt 30 frågeställare och ungefär lika många forskare som medverkade under dagen. Sammanlagt 25 möten hölls då erfarenheter byttes, idéer kläcktes och nya kontakter skapades. Enligt utvärdringen upplevde de flesta dagen meningsfull.  Förhoppningsvis leder dagen till ny forskning som vi får presentera resultat ifrån senare!

    AIMday registrering    AIMday mingel    AIMday möte     AIMday paus      AIMday möte