Öppna föredrag

Den 11 oktober klockan 14 kommer Ingrid Anderzén,  hålla  föredraget:

Vilket stöd hjälper kvinnor med långtidssjukskrivning, på grund av psykisk ohälsa, stress eller smärta, tillbaka till arbete?

Läs mer om innehållet under fliken Föredrag

Föredraget hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Hela höstens program

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

På gång

AIMday funktionshinder 2018

Läs mer under fliken AIMday funktionshinder