Välkommen till Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Bild på universitetshuset i Uppsala, Centrum för forskning om funktionshinder är en del av Uppsala universitet

Välkomna att delta i öppna föredrag hösten 2019

12 december  Najah Khalifa, och Niklas DahlNeuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Föredraget är fukllsatt och kommer att ges igen den 13 maj 14:00 på samma plats

Föredraget är kostnadsfritt och äger rum i Universitetshusets sal XI, Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Läs mer om föredraget under fliken Föredrag